Integrovaný záchranný systém (IZS)

Integrovaný záchranný systém můžeme chápat jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek záchranného systému při řešení mimořádných událostí jako jsou požáry, havárie či dopravní nehody je důležitým prvkem k úspěšné záchraně lidských životů, k ochraně životního prostředí, majetku i k ochraně vnější a vnitřní bezpečnosti.

Městská policie Lázně Bohdaneč jako ostatní složka IZS úzce spolupracuje se složkami IZS. Tato spolupráce je velmi důležitá pro všechny jednotky tak, aby zákrok vedl ke zdárnému dokončení. Činnost MP v tomto ohledu je široká např. poskytnutí první pomoci, zamezení vstupu nepovolaných osob, usměrňovaní dopravy a dalších úkony.