Kdo jsme

Vážení a milí,

dovolte, abychom Vás přivítali v našem malebném lázeňském městě, které je situováno v polabské nížině přibližně 10 km od Pardubic. První zmínka o Bohdanči je již ze 14. století, kdy bylo město pod správou pánů z Cimburka. Avšak doba největšího rozkvětu nastala až za panování Viléma II. z Pernštejna, který založil rozsáhlé rybniční hospodářství v okolí Bohdanče. Právě díky tomuto počinu je město dodnes obklopeno velkým množstvím rybníků, které jsou společně s lázeňským parkem, Opatovickým kanálem a jinými zajímavými místy vhodným cílem pro turistické výlety, ať už pro pěší nebo cyklisty. Naše město má co nabídnout nejen zastáncům aktivního odpočinku v přírodě, ale i milovníkům architektury. Největší dominantou náměstí je bez pochyby renesanční radnice a kostel svaté Maří Magdalény, dále také stavby inspirované návrhy architekta Josefa Gočára. Abychom i nadále zachovali příjemné prostředí a přátelskou atmosféru pro obyvatele i návštěvníky, je důležité spolupracovat a navzájem si pomáhat. Právě zajišťování veřejného pořádku, pravidel občanského soužití a ochrany bezpečnosti osob a majetku patří mezi nejdůležitější úkoly městské policie. To ovšem neznamená, že by cílem Městské policie Lázně Bohdaneč bylo pouze ukládání a vybírání pokut. Naopak. Snažíme se o vybudování vztahu mezi veřejností a strážníky, který je založený na vzájemné úctě a spolupráci. Naším společným cílem je především prevence kriminality a také ochrana majetku, zdraví a životů našich obyvatel.

V Lázních Bohdanči působí dvě policejní složky, které se významnou měrou podílí na souboru preventivních opatření. Jedná se o Policii České republiky, zastoupenou Obvodním oddělením Policie České republiky Lázně Bohdaneč, a druhou policejní složkou je Městská policie Lázně Bohdaneč. Obě policie společně sídlí v budově zdravotního střediska Na Lužci čp. 718 v prvním patře. Republiková a městská policie spolu vzájemně spolupracují, vyřizují případy, podněty a oznámení občanů. Policisté i strážníci plní úkoly v rámci pravomocí vymezených platnými zákony, které se v některých částech odlišují. Proto mohou nastat případy, kdy přijaté oznámení bude řešit jiná místně a zejména věcně příslušná policejní složka. Na naše policisty a strážníky se však můžete obrátit kdykoliv, bez nutnosti znát jejich zákonné kompetence.