MPLB

Činnost naší městské policie je koncipována jako činnost veřejně prospěšná a zároveň je součástí Integrovaného záchranného systému okresu Pardubice. Často zasahuje u dopravních nehod, požárů, havárií, vážných zranění apod. Velmi úzká a kvalitní je spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů.